X
Fri Fragt pĂĽ ordrer over 400kr
Gratis ombytning
Gratis afhentning i Blokhus

PERSONDATAPOLITIK

1. GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes www.bykalstrup.dk ("byKalstrup", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gĂŚlder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via byKalstrup

1.3 Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Vi kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Nür du besøger byKalstrup, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger pü Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netvÌrks lokationer, og informationer om din computer.

2.1.1 Formület er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage mülrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Nür du køber et produkt eller kommunikerer med os pü Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmüde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, levering ønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1 Formület er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi ogsü behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formül og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 NĂĽr du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1 FormĂĽlet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4 Nür du tilmelder dig vores kundeklub, bliver du bedt om at oplyse fx navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnr., antal børn og dine børns fødselsdato, dine prÌferencer og interesser m.m. Udover navn, adresse og e-mailadresse vÌlger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af kundeklubbens fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.

2.4.1 Formület er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben, samt for at va-retage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage mülrettet markedsføring.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give sÌrskilt samtykke til elektronisk markedsføring.


3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke levering ønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestür leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nÌvnte oplysninger videregives til producenten eller sÌlgeren af den pügÌldende vare, som i sü fald vil forestü leverancen.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne pü vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt mülrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot süledes, at der pü vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os pü TrustPilots hjemmeside. VÌlger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Data Behandlerne mü ikke anvende oplysningerne til andet formül end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgüet skriftlige databehandleraftaler med alle data-behandlere, der behandler personoplysninger pü vores vegne.


4. DINE RETTIGHEDER

4.1
Med henblik pĂĽ at skabe ĂĽbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formĂĽl registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. mĂĽtte vĂŚre, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at fü udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til vores mail, der kan findes pü vores hjemmeside. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at vÌre.

4.3
Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at fĂĽ urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. SĂĽfremt du bliver opmĂŚrksom pĂĽ, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, sĂĽ oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfÌlde har du ret til at fü alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsÌtte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlÌgges, gøres gÌldende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrĂŚnse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfĂŚlde ret til at fĂĽ begrĂŚnset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestĂĽ af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfÌlde ret til at fü personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlÌsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik pü direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne mülrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager pü grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os pü mail.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives pü mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, nĂĽr du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 ĂĽr.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, nĂĽr dit samtykke til nyhedsbrev trĂŚkkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført pĂĽ byKalstrup jfr. pkt. 

2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 ür efter udløbet af det kalenderür, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i lÌngere tid, hvis vi har et legitimt behov for lÌngere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlÌgges, gøres gÌldende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 ür til udgangen af et regnskabsür for at opfylde bogføringslovens krav.

5.4 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores kundeklub jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) sĂĽfremt du ikke har logget pĂĽ din brugerprofil i 3 ĂĽr, b) sĂĽfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab til vores kundeklub og ikke genaktiverer det indenfor de nĂŚste 3 ĂĽr, eller c) sĂĽfremt du framelder dig dit medlemskab til vores kundeklub.


6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hÌndeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, Ìndres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at fü adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Vi er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmĂĽl eller bemĂŚrkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte os pĂĽ mail@bykalstrup.dk eller 21 13 60 40. 


8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Süfremt vi foretager Ìndringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit nÌste besøg pü Hjemmesiden.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ĂŚndringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.


9. VERSIONER

9.1 Dette er version 1 af Vis persondatapolitik dateret den 20-10-2021