X
Fri Fragt på ordrer over 400kr
Gratis ombytning
Gratis afhentning i Blokhus

PERSONDATAPOLITIK

1. GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes www.bykalstrup.dk ("byKalstrup", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via byKalstrup

1.3 Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Vi kan ske via kontaktoplysningerne anf√łrt under pkt. 7.


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORM√ÖL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 N√•r du bes√łger byKalstrup, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke s√łgetermer du bruger p√• Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netv√¶rks lokationer, og informationer om din computer.

2.1.1 Form√•let er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage m√•lrettet markedsf√łring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er n√łdvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 N√•r du k√łber et produkt eller kommunikerer med os p√• Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsm√•de, oplysninger om hvilke produkter du k√łber og eventuelt har returneret, levering √łnsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1 Form√•let er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i √łvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine k√łb kan vi ogs√• behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogf√łring og regnskab. Ved k√łb indsamles IP-adressen med det form√•l og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4 N√•r du tilmelder dig vores kundeklub, bliver du bedt om at oplyse fx navn, adresse, f√łdselsdato, e-mailadresse, telefonnr., antal b√łrn og dine b√łrns f√łdselsdato, dine pr√¶ferencer og interesser m.m. Udover navn, adresse og e-mailadresse v√¶lger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af kundeklubbens fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har k√łbt og eventuelt returneret.

2.4.1 Form√•let er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben, samt for at va-retage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage m√•lrettet markedsf√łring.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give s√¶rskilt samtykke til elektronisk markedsf√łring.


3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke levering √łnsker videregives til PostNord, GLS eller en transport√łr, der forest√•r leveringen af de k√łbte varer til dig. Ved k√łb af ikke lagerf√łrte varer kan de n√¶vnte oplysninger videregives til producenten eller s√¶lgeren af den p√•g√¶ldende vare, som i s√• fald vil forest√• leverancen.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne p√• vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt m√•lrettet markedsf√łring, herunder retargeting, samt til din bed√łmmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot s√•ledes, at der p√• vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os p√• TrustPilots hjemmeside. V√¶lger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Data Behandlerne m√• ikke anvende oplysningerne til andet form√•l end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indg√•et skriftlige databehandleraftaler med alle data-behandlere, der behandler personoplysninger p√• vores vegne.


4. DINE RETTIGHEDER

4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at f√• udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du √łnsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til vores mail, der kan findes p√• vores hjemmeside. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at v√¶re.

4.3
Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilf√¶lde har du ret til at f√• alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at forts√¶tte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er n√łdvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilf√¶lde ret til at f√• personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbar format og har ret til at overf√łre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at g√łre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik p√• direkte markedsf√łring, herunder den profilering der foretages for at kunne m√•lrette vores direkte markedsf√łring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedr√łrer din personlige situation, at g√łre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager p√• grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du √łnsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os p√• mail.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 K√łbenhavn K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives p√• mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med k√łb du har gennemf√łrt p√• byKalstrup jfr. pkt. 

2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 √•r efter udl√łbet af det kalender√•r, hvori du har foretaget dit k√łb. Oplysninger kan dog gemmes i l√¶ngere tid, hvis vi har et legitimt behov for l√¶ngere opbevaring, fx hvis det er n√łdvendigt for at retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares, eller hvis opbevaring er n√łdvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 √•r til udgangen af et regnskabs√•r for at opfylde bogf√łringslovens krav.

5.4 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores kundeklub jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 3 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab til vores kundeklub og ikke genaktiverer det indenfor de næste 3 år, eller c) såfremt du framelder dig dit medlemskab til vores kundeklub.


6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemf√łrt passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger h√¶ndeligt eller ulovligt tilintetg√łres, fortabes, √¶ndres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at f√• adgang til dine personoplysninger for at udf√łre deres arbejde, har adgang til disse.


7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Vi er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har sp√łrgsm√•l eller bem√¶rkninger til denne Persondatapolitik eller √łnsker du at g√łre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte os p√• mail@bykalstrup.dk eller 21 13 60 40. 


8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 S√•fremt vi foretager √¶ndringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit n√¶ste bes√łg p√• Hjemmesiden.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.


9. VERSIONER

9.1 Dette er version 1 af Vis persondatapolitik dateret den 20-10-2021